Fondbolag flyr Storbritannien

“Efter Brexit: M&G börjar etablera fonder i Irland”.

Länk till artikeln: http://www.realtid.se/efter-brexit-mg-borjar-etablera-fonder-i-irland

Tags: ,

Hur svenska är storbolagen i Sverige?

“I veckan har SVT:s granskning av de svenska storbolagens skatteinbetalningar rönt stor uppmärksamhet. Tittar man närmare på dessa bolagen är det dock tydligt att de inte alls är så svenska som man först kan tro.”

Länk till artikeln: http://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2016/juni/hur-svenska-ar-de-svenska-storbolagen/

Tags: ,

Alternativ till bankernas noll-räntor

Nio aktörer ger 0,10–0,5 procents ränta på samma kapital och hela 16 institut ger 0,5–0,9 procent i rörlig ränta. För samtliga gäller fria uttag och insättningsgaranti. Det är alltså inte svårt att hitta sparinstitut som kan ge dig lite ränta. Högst ränta, 0,9 procent, får du hos Bank Norwegian. Det innebär 360 kronor per år på våra 40 000 kronor.”

Länk till artikeln: http://www.svd.se/sa-far-du-bra-sparranta-nar-storbanken-ger-noll/om/privatekonomi

Tags: ,

Inflationstakten faller igen

“De svenska konsumentpriserna (KPI) var upp med 0,3 procent i februari jämfört med månaden innan, enligt statistik från SCB. I årstakt var KPI +0,4 procent, vilket kan jämföras med +0,8 procent månaden innan.”

Länk till artikel: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3967075.ece

Tags: ,

Svensk ekonomi accelererar

“Konjunkturen blir allt hetare, nu med det bästa humöret på fem år. Och det är svensk industrin driver upp tempot, enligt en ny barometer från Konjunkturinstitutet (KI).

KI:s barometerindikator, som mäter konjunkturhumöret i hela ekonomin, steg i januari till den högsta nivån på fem år, 111,9.”

Länk till artikel: http://www.di.se/artiklar/2016/1/27/gasen-i-botten-for-svensk-ekonomi

Fastighetsinvesteringar ökar efter europeisk stödåtgärd

Fastighetsinvesteringar i euro-området har ökat med 32 % fram till och med juni månad. Detta efter att upplåningskostnaderna minskade som följd av Europeiska centralbankens stödåtgärder.

Investeringarna har ökat i framförallt Portugal och Spanien.

Länk till artikel: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-16/stocks-and-bonds-losing-to-real-estate-in-draghi-s-world-of-qe?module=TopNews&position=6_headline

Tags: , , , , ,

Kina har stödköpt aktier för 2000 miljarder kronor

Kinesiska aktiemarknaden har fallit kraftigt på sistone efter oro om utsikterna för inhemska och globala ekonomin. Detta har föranlett kinesiska centralbanken att stödköpa kinesiska aktier för att försöka hindra fallet.

Beräkningar visar att centralbanken har stödköpt aktier för cirka 2000 miljarder kronor (236 mdr usd) de tre senaste månaderna. Shanghai Composite Index har trots det tappat -41 % under samma period.

Länk till artikel: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-08/china-s-stock-rescue-tab-surges-to-236-billion-goldman-says

Tags: , , , , ,

Riksbanken förutspås sänka styrräntan ytterligare

SEB förutspår att Riksbanken vid nästa räntebesked 2:a juli sänker styrräntan ytterligare till -0,4 % .

Sedan förra räntebeskedet, när styrräntan lämnades oförändrad, så har svenska kronan stärkts vilket riskerar hämma inflationen.

Länk till utförlig artikel: http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/seb-rantan-sanks-i-juli_4539364.svd

Tags: , , , ,

Förslag på golv om 1,25 % för skatt på ISK och Kapitalförsäkring

Regeringen föreslår att ett golv om 1,25 % för skatten på ISK och Kapitalförsäkring införs. Anledningen är för att skatten ej ska bli för låg i perioder när statslåneräntan är mycket låg.

Länk till pressmeddelandehttp://www.regeringen.se/sb/d/20055/a/256519

Tags: , , , ,

Finansinspektionen går ej vidare med amorteringskravet

Finansinspektionen har beslutat att ej gå vidare med amorteringskravet efter negativ kritik från flera remissinstanser.

Tidigare var det planerat att kravet skulle börja gälla i augusti 2015.

Länk till pressmeddelande: http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/FI-gar-inte-vidare-med-amorteringskravet/

Tags: , , , ,

Cerberus Finans är en samlingsplats för nyheter från finansmarknaden. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa finansmarknadens utveckling. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.