Alliansregeringen planerar reformer

Enligt bankekonomer som TT har talat med planerar alliansregeringen reformer för 15 till 20 miljarder i år och 2013. Dock kan minoritetsläger i riksdagen göra det betydligt mindre än så.

Det spekuleras en del kring innehållet på regeringens ekonomiska vårproposition som Anders Borg ska presentera inom kort. Ekonomerna på SEB tror att det kan bli tal om nya reformer för 5 miljarder kronor redan tilläggsbudgeten för i år, plus en efterföljning av satsningar för ytterligare 15 miljarder i höstbudgeten.

Nordeas prognos ser annorlunda ut, de tror på något mer återhållsam om årets reformutrymme, mot bakgrund av risken för underskott i statsfinanserna. Dock ser de också 15miljarder som huvudspår för år 2013.

Vårproposition och höstbudget

  • När regeringen överlämnar den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen den 16 april inleds riksdagens arbete med statens budget.
  • I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och blickar framåt för de kommande åren.
  • På hösten lämnar regeringen sin budgetproposition med utgiftsramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken. I den finns normalt de skarpa förslagen.

Läs vidare här.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Cerberus Finans är en samlingsplats för nyheter från finansmarknaden. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa finansmarknadens utveckling. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.