Reformer

Inget utrymme för reformer i statens höstbudget

Svag konjunktur och oron över eurokrisen är orsaken till att statens budget ligger på minus enligt Ekonomistyrningsverkets prognos.

Underskottet i de offentliga finanserna i år blir 22 miljarder eller 0,6 % av bruttonationalprodukten enligt prognosen. Osäkerheten för i år är lika stor som förra året enligt Anna kinberg Batra som är gruppledare för moderaterna i riksdagen och ordförande i finansutskottet.

Svenskt Näringsliv anser  att regeringen har utrymme för reformer.

“Det finns rätt mycket som regeringen skulle kunna göra som faktiskt stärker de offentliga finanserna på längre sikt.”- Stefan Fölster, chefsekonom

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Tuesday, June 26th, 2012 Ekonomi, Politik No Comments

Alliansregeringen planerar reformer

Enligt bankekonomer som TT har talat med planerar alliansregeringen reformer för 15 till 20 miljarder i år och 2013. Dock kan minoritetsläger i riksdagen göra det betydligt mindre än så.

Det spekuleras en del kring innehållet på regeringens ekonomiska vårproposition som Anders Borg ska presentera inom kort. Ekonomerna på SEB tror att det kan bli tal om nya reformer för 5 miljarder kronor redan tilläggsbudgeten för i år, plus en efterföljning av satsningar för ytterligare 15 miljarder i höstbudgeten.

Nordeas prognos ser annorlunda ut, de tror på något mer återhållsam om årets reformutrymme, mot bakgrund av risken för underskott i statsfinanserna. Dock ser de också 15miljarder som huvudspår för år 2013.

Vårproposition och höstbudget

  • När regeringen överlämnar den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen den 16 april inleds riksdagens arbete med statens budget.
  • I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och blickar framåt för de kommande åren.
  • På hösten lämnar regeringen sin budgetproposition med utgiftsramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken. I den finns normalt de skarpa förslagen.

Läs vidare här.

Tags: , , , , , ,

Friday, April 13th, 2012 Bank, Ekonomi, Politik No Comments
Cerberus Finans är en samlingsplats för nyheter från finansmarknaden. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa finansmarknadens utveckling. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.