Turkiet i valutakris enligt expert

Turkisk Valuta

Underskottet som tillväxtländer har gör det svårare för dem att finansiera sig efter den senaste periodens valutaminskning och kapitalflykt. Turkiet som ligger i farozonen kommer tvingas att be om hjälp menar experterna.

Det har varit tre veckors kapitalflykt i Turkiet som idag börjat ta ut sin rätt och situationen är extrem sårbar enligt experter. Detta kan utvecklas till något mycket allvarligt. Även Indien är i farozonen. Tillväxtländerna i EU som Polen och Ungern har klarat sig bättre då de inte har samma ibalanser i handeln med resten av världen och då finns det utrymme för räntesänkningar.

USA:s planer på att avveckla sina stimulanser samt konflikten i Syrien har skrämt bort investerarna från tillväxtländerna speciellt Turkiet som är granne med Syrien.

Detta har redan hänt på 90-talet då tillväxtländerna slogs ut helt och hållet i följd av USA:s åtstramningar. Även om tillväxtländerna idag är bättre rustade med valutareserver och högre kreditbetyg. Tillslut tvingas de länder att be om IMF-lån. Turkiet ligger närmast med en tunn valutareserv om endast räcker kortsiktigt.

Tags: , ,

2013 Ekonomi, Valuta

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Cerberus Finans är en samlingsplats för nyheter från finansmarknaden. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa finansmarknadens utveckling. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.